stan stan stan

Stambeni kredit sa valutnom klauzulom osiguran


kod NKOSK


  • Dobijanje predodobrenja i pre pronalaženja same nekretnine
  • Period otplate do 30 godina
Upit za proizvode
Stambeni krediti /Stambeni kredit sa valutnom klauzulom osiguran kod NKOSK

Zašto stambeni kredit sa valutnom klauzulom osiguran kod NKOSK


  • Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
  • Bez naknada za mesečno održavanje računa
  • Bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja
  • Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, uz vaše minimalno angažovanje
  • Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet hipoteke i predmet kupovine
  • Usluga procene hipoteke obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke, što znači da ne morate sami da pronalazite ovlašćenog procenitelja
  • Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog

Rok otplate

  • do 30 godina

Kamatna stopa

Za refinansiranje:

- 6M EURIBOR + 2,80%, promenljiva, na godišnjem nivou za sve klijente

Za ostale namene:

6M EURIBOR + 2,95%, promenljiva, na godišnjem nivou za klijente Banke*

6M EURIBOR + 3,75%, promenljiva, na godišnjem nivou za za ostale klijente

*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primer za klijente Banke

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Vrsta kredita Kredit sa osiguranjem kod NKOSK
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) *6M EURIBOR + 2,95% (2,718%)
Iznos anuiteta 121,97 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,95% (33.674,00 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak za vođenje tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Administrativni trošak NKOSK 30 EUR (3.544,63 RSD)
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK Min. 1,50% (53.169,48 RSD)
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.815,4429,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.726,18 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.726,18 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.089,26 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.181,54 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 5.595.865,64 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati sa uključenim troškom životnog osiguranja 5.950.328,84 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,48%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,02%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.03.2019. godine (-0,232%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.03.2019: 118,1544 (RSD/EUR)


**Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta.

 
Uslovi kreditiranja

Namena kredita

za kupovinu, izgradnju, dovršavanje gradnje, proširenje, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine ili za refinansiranje stambenih kredita drugih banaka

Iznos kredita

- za adaptaciju: do 50.000 EUR

- za ostale namene: do 200.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Lična primanja

Minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Učešće

- minimum 10% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja nije predmet kupovine

- minimum 20% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja je predmet kupovine

- minimum 10% za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje, proširenje, rekonstrukcije i adaptacije

- bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita

Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama, ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.

Instrumenti obezbeđenja

- hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),

- polisa osiguranja nekretnine

- osiguranje kredita

- sopstvena menica

- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta)

- administrativna zabrana (osim za strane penzionere)

Reprezentativni primeri za ostale klijente

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) *6M EURIBOR + 3,75% (3,518%)
Iznos anuiteta 135,02 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 1,55% (54.941,80 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Administrativni trošak NKOSK 30 EUR (3.544,63 RSD)
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK Min. 1,50% (53.169,48 RSD)
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.815,44 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.726,18 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.726,18 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.089,26 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.181,54 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 6.103.204,09 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati sa uključenim troškom životnog osiguranja 6.457.667,29 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
4,26%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,78%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.03.2019. godine (-0,232%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.03.2019: 118,1544 (RSD/EUR)


**Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta.

Reprezentativni primeri za refinansiranje za klijente Banke

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) *6M EURIBOR + 2,80% (2,568%)
Iznos anuiteta 119,60 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva -

Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno

195 RSD
Trošak menica 100 RSD
Administrativni trošak NKOSK 30 EUR (3.544,63 RSD)
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK Min. 1,50% (53.169,48 RSD)
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.815,44 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.726,18 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.726,18 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.089,26 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.181,54 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 5.462.880,50 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati sa uključenim troškom životnog osiguranja 5.817.343,70 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,25%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
3,79%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.03.2019. godine (-0,232%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.03.2019: 118,1544 (RSD/EUR)


**Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta.

Reprezentativni primeri za refinansiranje za ostale klijente

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) *6M EURIBOR + 2,80% (2,568%)
Iznos anuiteta 119,60 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva -
Trošak menica 100 RSD
Administrativni trošak NKOSK 30 EUR (3.544,63 RSD)
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK Min. 1,50% (53.169,48 RSD)
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.815,44 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.726,18 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.726,18 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.089,26 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.181,54 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 5.392.696,79 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati sa uključenim troškom životnog osiguranja 5.747.159,99 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,14%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
3,69%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.03.2019. godine (-0,232%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.03.2019: 118,1544 (RSD/EUR)


**Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta.