Visa Visa Visa Visa

Visa Gold olimpijska

Upit za proizvode

Visa Gold olimpijska kartica je donatorska kartica i izdaje se fizičkim licima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja otvore tekući račun u Vojvođanskoj banci i koja su klasifikovana u „Affluent“ segment.

Od svake transakcije izvršene Visa Gold olimpijskom karticom, Banka izdvaja deo sredstava za podršku našim Olimpijcima u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata, bez dodatnih troškova po vas.

Uživajte u kupovini i podržite olimpijski tim!

Korisne informacije

Pored osnovne kartice imate pravo i na neograničen broj dodatnih kartica, za lica koja sami ovlastite. Kartica se izdaje sa rokom važnosti 2 godine.

Dodatne usluge

Tokom boravka u inostranstvu, na raspolaganju su vam usluge Global Customer Assistance Service (GCAS) koji obezbeđuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili krađe kartice.